Treballar amb macros

Per treballar amb macros cal tenir la seguretat de les macros a un nivell mitjà, sinó, com que són font de virus, l’ordinador no les deixarà executar. Sempre s’han d’obrir les macros que siguin de confiança, que se sàpiga que provenen d’un lloc segur. Pestanya Desenvolupador de la barra del Menú Seguretat de macros.

Escolliu el tipus d'inhabilitació que us sembli més segur. La qued ona més seguretat serà la que dificulti més l'execució de macros. Per defecte surt marcada "inhabilita totes les macros amb notificació"

Els virus de la macro es poden identificar pel seu nom: W97M.., W00M…(virus de macro que afecten a Word 97 i Word 2000, respectivament); X97M..,X00M..(Excel); O97M (Word i Excel 97)

Executeu sempre macros d’origen conegut.