Executar macros o accions

Les accions s'executaran en el moment de fer la presentació, ja segons s'hagi configurat l'acció si en fer clic o en passar el ratolí per damunt.


Per executar les macros que s’han creat cal anar al menú Desenvolupador - Macros de la barra del Menú.

Ala subfinestra apareixeràn les macros gravades i se´n podrà executar qualsevol.