Desar macros

Les macros i les accions a mida que es van creant es van desant. En el cas de les macros el més important és posar-los nom per poder-les reconèixer. De fet per a poder crear una macro el primer que s'haurà de fer és posar-li un nom.

Si deixem el nom per defecte Macro 1; Macro 2…etc. no sabrem quina és quina, a l´hora d’executar-les.