Comprendre el concepte de macro

Una macro és una acció o un conjunt d’accions que es poden utilitzar per automatitzar tasques. Aquestes es graven de manera que s’automatitzen tasques com ara redimensionar una imatge, canviar de colors, canviar la mida del text…

En el cas del programari Microsoft PowerPoint 2010, les macros s'han de crear amb un programari específic (Microsoft Visual Basic). Això és deu als problemes que poden comportar l'ús de Macros (virus sobretot).

Per a substituir la creació de Macros, en certa manera, el programari PowerPoint, a la pestanya Inserció de la barra de Menú incorpora el botó Acció que permet fer accions amb objectes, imatges,… que s'aproximen a algunes accions de macros senzilles.

Per als més atrevits i amb una mica de idea de programació del Visual Basic, podeu activar el mòdul Desenvolupador a les pestanyes del Menú.

Per fer-ho, aneu a Fitxer/opcions/Personalitza la franja marqueu el mòdul Desenvolupador de la columna (dreta) Personalitza la franja.

Un cop activat el mòdul Desenvolupa apareix a la barra del Menú la nova pestanya:

No és objectiu d'aquests materials ensenyar a programar amb Microsoft Visual Basic, però podeu, si us interessa, aprofundir cercantTutorials a Google, cal tenir certes nocions de programació.