Treballar amb macros

Per treballar amb macros cal tenir la seguretat de les macros a un nivell mitjà, sinó, com que són font de virus, l’ordinador no les deixarà executar. Sempre s’han d’obrir les macros que siguin de confiança, que se sàpiga que provenen d’un lloc segur. Menú Eines – opcions Pestanya Seguretat. Seguretat de macros.

Escolliu Seguretat mitjana per poder treballar i executar les macros.

Els virus de la macro es poden identificar pel seu nom: W97M.., W00M…(virus de macro que afecten a Word 97 i Word 2000, respectivament); X97M..,X00M..(Excel); O97M (Word i Excel 97)

Executeu sempre macros d’origen conegut.