Executar macros

Per executar les macros que s’han creat cal anar al menú Eines- macro i seleccionar Macros.

En aquesta finestra apareixeran les macros gravades i se´n podrà executar qualsevol.