Desar macros

Les macros a mida que es van creant es van desant. El més important és posar-los nom per poder-les reconèixer ja que si deixem el nom per defecte Macro 1; Macro 2…etc. no sabrem quina és quina a l´hora d’executar-les.