Crear una macro

Per crear una macro: Menú: Eines – Macro – Enregistra una macro nova

Exemple: Macro redimensionar imatges: Aquesta macro permetrà que cada vegada que s’insereixi una imatge en una diapositiva es pugui fer a una mida que es predetermini quan es grava la macro. Si es tenen moltes diapositives a les quals s’ha de redimensionar la imatge, aquesta macro ens serà de gran ajuda.

IMPORTANT: Les macros són per facilitar l’edició de la presentació, no per quan s’executa.

S’insereix una imatge a la diapositiva. Un cop inserida es va al menú Eines- macro i s’enregistra una macro nova escrivint el nom per poder-la reconèixer fàcilment.

Apareix aquesta finestra indicant que la macro s’està gravant i quan s’acaba de gravar es prem el botó atura. En aquest cas haurem fet la imatge més petita.

Un cop redimensionada la imatge a la mida que es vol s’ha de parar la macro. Ara ja quedarà enregistrada. Si es vol executar amb altres imatges s’ha d’inserir la imatge que es vol redimensionar i anar al menú Eines- macro i executar la macro que hem creat abans per a la nova imatge, la qual agafarà la mida de la que hem gravat anteriorment.

És molt útil quan tenim moltes diapositives i a cada una hi ha d’haver una imatge de la mateixa mida per exemple.