Comprendre el concepte de macro

Una macro és una acció o un conjunt d’accions que es poden utilitzar per automatitzar tasques. Aquestes es graven de manera que s’automatitzen tasques com ara redimensionar una imatge, canviar de colors, canviar la mida del text…