Evitar la correcció de paraules escrites en majúscules

Menú Eines – Opcions Pestanya Ortografia i estil

Quan aquesta opció està activada i s’escriuen, per error, en una paraula dues lletres seguides en majúscula, NO es corregeix automàticament. Quan aquesta opció no està activada i s’escriuen dues majúscules seguides es corregeix automàticament.