Canviar el diccionari

De vegades hem d’escriure paraules d’altres idiomes (com per exemple anglicismes o noms anglesos) i es necessita canviar de diccionari per aquella paraula. Per fer-ho, es selecciona el quadre de text o la paraula i en el menú Eines – Llengua s’escull l’idioma

Un cop escollida la llengua ja no donarà error.