Inserir notes i comentaris

Per inserir comentaris Menú Inserció - Comentari

Apareix un quadre a dalt de la diapositiva que permet escriure un comentari.

Inserir notes