Crear i manipular patrons

Un patró serveix per determinar una estructura de diapositiva de manera que les següents seguiran la mateixa estructura.

Patrons de diapositives: Menú Visualització – Patró – Patró de diapositives

Els quadres de text es poden moure i definir els estils. Es poden fer més grans, més petits, crear-ne de nous… Si no s’editen no apareixen a la diapositiva. Per inserir data i hora i número de pàgina s’ha d’anar al menú Inserció.

Per defecte, a la primera diapositiva no s’hi assigna el patró, però sí a les següents. Aquesta primera es pot eliminar.

Patró de documents

El patró de documents és molt útil quan es vol donar impresa la presentació als oients. Hi ha l’opció d’imprimir les diapositives en miniatura i l’opció de línies al costat per si l’oient vol afegir notes escrites.

S’han de tenir mínim 3 diapositives. A l’hora d’imprimir es seleccionen 3 diapositives per pàgina i ja apareixerà el format.

A l’hora d’imprimir, també hi ha l’opció d’imprimir vàries diapositives per pàgina.

Patró de notes

Serveix per visualitzar les notes que s’hagin fet a les diferents diapositives.