Manipular objectes

Efecte d’ombrejat

Per poder aplicar l’efecte d’ombrejat a un objecte primer de tot s’ha de tenir visible la barra d’eines de dibuix. Menú Visualització – Barra d’eines – Dibuix.

Efecte d’ombrejat en el text:

Efecte d’ombrejat en imatges:

Efecte d’ombrejat en formes automàtiques:

També es poden aplicar efectes d’ombrejat als gràfics i als diagrames.

Efecte 3D

L’Efecte 3D no es pot aplicar al text només als títols fets amb Wordart. Per veure l’eina Wordart: Visualització – Barra d’eines – Wordart. També s’inicia si es prem el botó Wordart de la barra d’eines de dibuix.

Ordenació d’objectes

Quan tenim diferents objectes en una diapositiva es poden ordenar de manera que uns estiguin davant o darrere dels altres. Quan per exemple posem un text i després afegim una imatge gran que ocupi tota la diapositiva el més probable és que la imatge tapi el text. Per ordenar-los cal posar-se a sobre la imatge o el text i amb el botó dret del ratolí ordenar-lo tal i com indica la imatge.

Voltejar un objecte

Un objecte que aparegui amb aquest punt verd es podrà voltejar de moltes maneres: