Modificar l’aspecte d’una diapositiva

Disseny

El disseny d’una diapositiva és l´organització dels elements com el text, els títols i subtítols, llistes, imatges, taules, gràfics, auto-formes i pel.lícules.

Modificar l’aspecte d’una diapositiva

Les diapositives es poden crear a partir de diapositives en blanc o també a través de plantilles de disseny que ofereix el programa.

Quan s’insereix una diapositiva en el programa, per defecte, ja s’obre una finestra a la dreta on surten totes les opcions de disseny:

Aquests dissenys estan preestablerts i faciliten l’edició de la diapositiva. Si no es vol utilitzar cap d’aquests dissenys es pot escollir a la finestra Presentacions de contingut - en blanc o es poden suprimir els marcs dels títols i subtítols que hi pugui haver a la diapositiva actual.

Si per altra banda es fa clic al menú Disseny apareixeran moltes plantilles de disseny que també podem utilitzar. Fins i tot apareix un enllaç a Internet per cercar-ne més.

Modificació del color de la línia

Quan inserim una línia a la diapositiva la podem canviar de color, de gruix i d’estil. Cal visualitzar la barra d’eines de dibuix per poder fer tots els canvis.

A part de totes les variables que es poden donar a una línia també es pot utilitzar la Galeria d’imatges on hi ha línies decorades.

Modificació del color de les fonts

Per poder inserir text cal anar al menú Inserció – Quadre de text.

Un cop inserit el text cal seleccionar-lo i canviar-ne el color.

Combinacions de colors

Les combinacions de colors estan formades pels vuit colors utilitzats en el disseny de la diapositiva, els colors per al fons, text, línies, ombres, text del títol, colors d’emplenament, enllaços… Quan es selecciona una plantilla de disseny, aquesta té predeterminada una combinació de colors que es podrà modificar.

Per veure la combinació de colors d’una diapositiva es selecciona la diapositiva i al menú Format- Disseny de la diapositiva o directament al botó

La combinació de colors apareixerà en el panell de tasques.