Inserció d’efectes de so

Per inserir un so cal anar al menú Inserció – Pel.lícules i sons.

Es poden afegir música i so a la presentació des de fitxers que es tinguin a l’ordinador, a Internet o a la Galeria multimèdia. També, com hem dit anteriorment al mòdul 1 punt 5 Gravar una narració, es poden gravar directament els seus propis sons o narracions i afegir-los a la presentació amb el propi programa. També es poden utilitzar pistes de música.

Inserir sons de la Galeria multimèdia

Menú Inserció – Pel.lícules i sons - So de la Galeria multimèdia En el panell de tasques apareixerà la llista de sons que incorpora el programa.

En posar-se a sobre d’un queda de la següent manera:

Fent un clic a la persiana apareix el menú que permet inserir el so:

Es pot inserir directament o fer una visualització prèvia.

Per inserir el so també es pot fer doble clic,i després preguntarà si es vol que es reprodueixi automàticament o quan es faci clic sobre ell.

Un cop inserit el so apareixerà la icona sobre la diapositiva indicant que el so ha estat afegit

Aquesta icona es pot arrossegar fora de la diapositiva perquè no es vegi durant la presentació i quedi més professional

Fent clic amb el botó dret sobre la imatge apareix un menú on seleccionant Edita Objecte de so es pot seleccionar si es vol que es repeteixi contínuament,es pot modular el volum del so i, també, es pot triar d’amagar la icona del so durant la presentació.

Si es deixa marcada la casella Repeteix-ho contínuament fins que ho aturi, el so no pararà fins que es canviï de diapositiva. Això pot ser útil quan volem incloure una música de fons.

També es poden inserir sons des d’un fitxer que es tingui a l’ordinador. En aquest cas cal anar al menú Inserció – Pel.lícules i sons – So del fitxer.

S’obrirà una finestra on es pot cercar on es té desat el fitxer de so per després poder-lo inserir. Un cop inserit apareixerà la mateixa icona de so. Es poden seguir els mateixos passos que s’han explicat anteriorment per editar el so.

També podem refinar les propietats del so. Fent clic amb el botó dret del ratolí sobre la icona del so seleccionarem Animació personalitzada. També podem anar al menú Presentació de diapositives - Animació personalitzada ( sempre havent seleccionat la icona del so )

En aquest menú apareixen moltes opcions. Si es selecciona Mostra l’escala de temps avançada es pot definir quan es vol que comenci el so. .

Si es selecciona Opcions d’efectes apareix una finestra amb tres pestanyes on es pot triar moltes opcions de so.

Eliminar un so

Qualsevol so que es vulgui eliminar, només caldrà seleccionar-lo i prémer la tecla Supr o Del del teclat.

INFORMACIÓ IMPORTANT

De forma predeterminada, si la mida del so és superior a 100 KB es vincula a la presentació enlloc d’incrustar-se. (Objecte vinculat: objecte que es crea en un fitxer d’origen i s’insereix en un fitxer de destinació mantenint una connexió entre els dos fitxers). Si una presentació té fitxers vinculats i es fa la presentació en un altre equip s’haurà de copiar la presentació així com també els fitxers vinculats (fitxers de so). Si no es fa així, el més probable és que la mateixa presentació en dos ordinadors diferents faci que es perdin alguns efectes de so. Això és molt freqüent sobretot quan s’insereixen pistes d’àudio. Quan es volen reproduir a un altre ordinador, aquestes no se senten si no es copien al nou ordinador juntament amb la presentació i tornant-les a vincular (inserir).