Inserir animacions

Animacions de diapositives

Aneu al menú Presentació de diapositives – Efectes d’animació. Seleccioneu-ne una del desplegable i veureu l’efecte que produeix. És molt semblant a les transicions entre diapositives que veureu més avall.

Animacions d’objectes i textos

A les presentacions podem donar moviment als objectes que en formen part com també al text fent-les així més elaborades i d’aquesta manera aconseguir cridar més l’atenció de les persones que les estan veient.

Per animar un text o un objecte primer es selecciona amb el ratolí i a continuació es va al menú Presentació de diapositives – Animació personalitzada. Si l’objecte o text no està seleccionat aquestes opcions apareixeran en un color gris que significa que no es poden aplicar.

Ara es pot afegir un efecte:

Les animacions personalitzades donen moltíssimes opcions. Es pot crear un desplaçament personalitzat a mà alçada, altres trajectòries de desplaçament…