Inserir intervals

Inserir intervals permet calcular el temps que es necessita per veure cada diapositiva sense presses. Per calcular el temps que es necessita s’ha de desplegar, en el menú Presentació de diapositives – assaja intervals. La presentació comença a reproduir-se però amb la diferència que a la part superior esquerra apareix un comptador que cronometra el temps que es tarda en passar d’una diapositiva a una altra.

En el requadre blanc es mostrarà el temps per a la diapositiva actual i en el gris la suma total d’intervals, és a dir, el temps que transcórrer entre la primera i l´última diapositiva.

La fletxa serveix per passar a la següent diapositiva, el botó per pautar l’assaig d’intervals i per repetir la diapositiva (reiniciar el cronòmetre).

Quan s’iniciï el comptador cal esperar que transcorri el temps que es vulgui per a la primera diapositiva i després prémer la tecla Seguidament passarà a cronometrar la següent diapositiva sumant el temps de la primera en el quadre gris i així successivament per a totes les diapositives. Per acabar cal prémer el botó i en tancar la finestra el programa pregunta si es volen conservar aquests intervals per aplicar-los a cada diapositiva de la presentació. Si és afirmatiu apareix una pantalla en què es mostren les diapositives en miniatura amb el temps utilitzat a cada una d’elles a sota.