Fer una presentació de tipus orador

A les presentacions es poden inserir notes de l’orador per tal d’introduir informació que servirà per especificar el contingut de les diapositives