Crear una macro

Una macro es podrà fer escrivint-la directament, modificant-ne una que ja estigui feta o fent servir el gravador de macros que incorpora LibreOffice. Això, només està disponible en l'apartat de Writer i Calc. No es pot fer en les presentacions de l'Impress.

En versions anteriors del LibreOffice si que es podia enregistrar una macro directament des del programa. Perquè us feu una idea de com es feia aquí teniu un enllaç. Encara que sigui del Microsoft Office 2003, es feia de manera molt similar:

Crear una macro amb Microsoft Office 2003