Comprendre el concepte de macro

Una macro és una sèrie enregistrada d'ordres i accions que s'executen com si fossin una única ordre, de manera automàtica i s'utilitzen per automatitzar tasques. Aquestes es graven per exemple per redimensionar una imatge, canviar de colors, canviar la mida del text…

Si en una determinada feina és necessari fer un nombre de passos i l'hem d'executar més d'un cop cal plantejar-nos crear una macro. Ens estalviarà molt temps i no s'equivocarà.

Atenció:

Les macros agafen la seva total funcionalitat en els programes Writer i Calc.

El programa LibreOffice està creat amb macros.

Els seus menús, les seves ordres, … tot ell és un conjunt de macros assignades a botons, paraules, menús, …

El llenguatge que permet això és diu Basic basat en l'API del LibreOffice.

El LibreOffice permet, a través d'un editor, modificar o crear noves macros.

Quan una macro no es pot modificar es per què està protegida o és del sistema.

També determinades combinacions de tecles no es podran fer servir perquè ja estan assignades a accions del sistema.

En general, el LibreOffice no pot fer funcionar les macros del Microsoft Office ni a l'inversa ja que fan servir un llenguatge de programació semblant però diferent pel que fa a mètode i ús d'objectes.