L'eina Tesaurus

Podeu utilitzar l'eina Tesaurus per cercar sinònims o termes relacionats. Aneu al menú Eines i feu clic sobre Tesaurus o bé premeu les tecles Ctrl + F7.S'obre una finestra nova on podeu escollir un sinònim per la paraula que heu seleccionat tal i com mostra l'exemple següent. Premeu la paraula que us sembli més adequada i premeu el botó Reemplaça.Aquesta eina pot ser útil quan escriviu un text i voleu utilitzar sinònims per no repetir sempre les mateixes paraules.