Inserir animacions

Les presentacions de l'Impress permeten fer petites animacions amb els objectes, quadres de text, formes, etc. dins les diapositives.

Aneu al menú Visualitza i trieu l'opció Animació o bé feu clic sobre la icona del panell lateral dret tal i com indica la imatge de sota. Veureu que, com que no hem seleccionat cap objecte, les funcions d'animació estan deshabilitades.Podeu inserir animacions amb tot tipus d'objectes. Inseriu un quadre de text, una imatge, una forma o un tipus de línia. Premeu la icona + tal i com indica la imatge de sota.A la següent imatge hem inserit una animació d'entrada al títol de la presentació. Per previsualitzar l'animació, feu clic al botó Reprodueix.Si teniu dos o més objectes per animar podeu veure ràpidament quin tipus d'animació li heu aplicat a cadascun d'ells. També podeu canviar l'ordre en què apareixen en pantalla amb les icones amunt o avall tal i com indica la següent imatge.Es poden configurar varies animacions en una mateixa diapositiva i es poden afegir animacions d'entrada i de sortida per un mateix objecte.

És recomanable que no us accediu amb les animacions ja que poden ser un factor de distracció en detriment de la comunicació.