Emprar la presentació amb diapositives

Des del menú principal es pot entrar a la presentació de diapositives.

La primera opció del menú dóna pas a la presentació a pantalla sencera. També es pot cridar amb la tecla F5.

Entrant a l'opció "Paràmetres de la presentació", es pot configurar:

  • com la volem veure,
  • quines tecles activen la transició d'una diapositiva a una altra,
  • si volem veure o no el navegador,
  • … i d'altres que es poden provar per veure quin funcionament tenen.

Amb "Pràctica de cronometratges" es pot comprovar quin temps triguem per fer la presentació de cada diapositiva quan es fa l'exposició.

(Només és per entrenar).

Més endavant aquest temps es pot posar a cada diapositiva per tal que ho passi de forma automàtica.

Si tenim un objecte marcat a la diapositiva comprovarem que l'opció "Interacció" està activa.

Podrem assignar una feina a fer quan s´hi faci clic.

Aquestes feines poden anar des de:

  • obrir un document,
  • un programa,
  • anar a una altra pàgina,
  • … a qualsevol objecte que es tingui en el disc (millor fer una còpia a la carpeta de treball on estigui la presentació) o a Internet.

Quan premem l'opció d'animació personalitzada, en el panell de tasques s'obre l'apartat per poder fer-ho.

Hem de tenir marcat un objecte.

A continuació premem el botó afegir que fa sortir una altra pantalla amb 4 pestanyes.

Tenim la pestanya "d'entrada" de l'objecte i "de sortida" (que farà l'objecte). Seleccionarem el que ens agradi més.

Si volem remarcar l'efecte, triarem la pestanya "èmfasi" marcant l'efecte.

Per últim, la pestanya "camins de moviment" dóna forma a l'espai a l'objecte dibuixant un efecte en pantalla.

En quasi tots els casos hi ha una opció aleatòria.

Aquests efectes només es veuran en acció quan fem servir la vista presentació (F5).

Un cop tinguem la diapositiva en pantalla cada objecte, per ordre, anirà fent el que nosaltres haguem configurat.

Si hi tenim diferents objectes es pot modificar el seu ordre d'actuació.

Podem veure com queda amb el botó reprodueix o amb el de presentació de diapositives (que és a sota) a pantalla gran.