Exportar informació

En el pràctica 4 d’aquest mòdul ja vàrem presentar el concepte d’exportació de dades, concretament en l’exportació d’una taula des de la base de dades de treball a una base diferent. És a dir, es feia una exportació d'una taula d'un fitxer d'Access a un altre del mateix format.

Iniciàvem el procediment accedint a Arxiu > Exportar, com veiem en la imatge següent:

El mateix que es pot fer amb les taules, també ho podem realitzar amb una Consulta o amb altres objectes de la base de dades com poden ser els Formularis o els Informes.

Un cop seleccionat el camí per "Exportar" s’obre el quadre de diàleg, hem de seleccionar la carpeta i el fitxer de base de dades on es vol exportar l’objecte seleccionat, i Exportar (en aquest exemple, un formulari creat expressament que té per nom Alumnes:

Acceptem al quadre de la següent pantalla que ens surt i ja ho tenim.

Podem comprovar en la base de destinació que haguem designat que ja es disposa de l'element exportat:

Aquesta utilitat ens permet transferir informació entre bases de dades conservant el format i sense vincular les dades entre sí.