Importar dades de fitxers de text

De vegades la informació que volem importar a una base de dades està en fitxers de text. Normalment aquest fitxers procedeixen d'exportacions de programes com pot ser el SAGA o d'altres aplicacions informàtiques del Departament d'Ensenyament.

Quan hem de treballar amb aquestes dades, es troben en un format que no és aprofitable directament, doncs són text separats per delimitadors, normalment pot ser per comes (,) però també es poden trobar altres caràcters com el punt i coma (;) o la barra vertical del Algr+2 (|) o d'altres.

Podem obtenir el fitxer de text d'exemple material-3.txt des d'aquest enllaç: material-3.rar

En aquest exemple l'aspecte del seu contingut és aquest:

Com podem observar, les dades tenen aquest format:

"codi","descripcio" Es a dir, els camps estan separats entre sí per una coma (,) i el text està delimitat per unes comilles ("). Si observem detingudament, tot el contingut té aquesta forma.

El procés d'importació és molt similar al del format full de càlcul vist en l'anterior capítol.

Iniciem el procés.

1. Obrim la base de dades de treball biblioteca_m3.accdb.

2. Anem a la barra de icones i triem l'opció d'importar fitxers de text:

3. S’obre el quadre de diàleg Importar. Seleccionem la carpeta on tenim l’arxiu que volem importar, en el nostre exemple material-3.txt, el marquem, fem clic en Obrir.

4. Aquesta acció farà que s’iniciï l’assistent d’importació que ens anirà guiant en el procés. En primer lloc caldrà triar el tipus de separació que tenen les dades que volem importar, delimitats per separadors (comes, punt i coma, tabulació, … ) o bé tenen un ample fix (quadres o columnes… ).

5. En aquest exemple, el fitxer anomenat material-3.txt, té les dades separades per comes i el text està delimitat per comilles. En aquesta pantalla cal definir, per tant tres conceptes: Que la primera filera conté el nom dels camps, que el caràcter delimitador és al coma i que els camps tenen unes comilles per delimitar el text:

6. Els següents passos són els mateixos que en el cas del capítol anterior, per la qual cosa, no es repeteixen ara de nou.

Continuem endavant amb els passos de l'assistent i arribem al final del procés. En funció de la configuració del nostre ordinador ens podem trobar amb un problema que ens assenyala aquesta finestra d'avís:

Això és degut a que en l'ordinador hi ha un conflicte entre el valor o funció del punt i la coma, és a dir, la funció que tenen cadascun d'ells quant a separador decimal o separador de camps. Per evitar-ho, des d'aquesta mateixa finestra del final de la importació haurem prémer al botó "Avançat":

Aquest ens dóna accés a la finestra que permetrà canviar la coma (,) pel punt(.):

Això ens permetrà completar el procés d'importació sense més dificultats i convertir-ho a format Access: