Compactar bases de dades per reduir espai i optimitzar accessos

Una acció important dins de Microsoft Access 2010 és la de compactar. Serveix bàsicament per reduir la mida del fitxer de base de dades i per optimitzar el seu rendiment.


Quan es treballa en una base de dades incorporant i esborrant informació, arriba un moment que la mida del fitxer es va fent molt gran, i el treball se'ns fa cada vegada més complicat.


Pot donar-se el cas d’haver fet una neteja important de dades i objectes i observar que la mida del fitxer continua sent molt gran. En aquest cas és interessant la Compactació de la base de dades.


A l'opció del menú Fitxer, cal fer clic a Opcions

Al quadre d'Opciones d'Access, fer clic en Base de dades activa.

A Opciones d'aplicació, seleccionar Compactar al tancar.És un procés ràpid atès que de forma automàtica el programa ens mostrarà la base de dades recent compactada sense més preguntes. En tot cas ens pot demanar que la desem de nou amb un altre nom.

Els efectes que obtindrem amb aquesta acció són:

  • Reduir la mida total del fitxer de la base de dades de forma considerable.

Si és un fitxer amb el qual hem treballat poc i té una mida petita, el més provable és que la reducció sigui poc vistosa, però si no s'ha fet mai aquesta acció en el fitxer i portem molt de temps treballant-hi, la disminució de mida és molt important.

  • Els camps comptadors de les taules reassignen els darrers números no utilitzats.

Quan s'ha fet la compactació, el nou número assignat serà el següent al qual està incorporat, és a dir, es tornen a assignar els números al final de la llista, mai els que queden intercalats entre altres.

Vegem això amb un exemple: Si hem incorporat un registre que té el codi 50 i els que van entre el 51 i el 100 s'han anat esborrant, quan volem tornar a crear un nou registre, li assignarà el programa el 101 (tot i que no existeixin els que van des del 50 al 100), doncs bé, un cop feta la compactació, un nou registre incorporat tindrà el número 51 enlloc del 101.

  • Altres efectes no visibles sobre els indexats, imatges, etc. que afavoreixen la reducció total de la mida i l´optimització de la feina que fa que guanyi en velocitat d’accés a les dades.

Per tant, la compactació és una utilitat de la base de dades que és molt aconsellable que es faci al més sovint possible. No passa res per fer-la cada cop que acabem la sessió del dia amb el programa, sempre mantindrem optimitzada la feina al màxim, i a més a més, és una acció que es fa molt ràpidament.