Crear un accés directe a la base de dades

Quan obrim un fitxer de base de dades podem fer que s'obri per la finestra principal del programa Microsoft Access 2010 i mostri la finestra de les taules, consultes i els altres objectes. Aquesta és l’opció per defecte. Però també hem de saber que podem fer un accés directe a un objecte concret de la base de dades.

Per exemple aquesta icona representa un accés directe a un formulari anomenat Editor de la nostra base de dades de treball:

Quan fem doble clic a aquesta icona se'ns obrirà automàticament aquesta finestra:

Com podem observar, la pantalla del Microsoft Access 2010 mostra directament un formulari que té per nom Editor.

Per crear un accés directe, hi ha una forma molt senzilla. Es tracta d'arrossegar l'objecte del qual volem un accés directe des de la finestra del programa fins a l'escriptori i automàticament haurem creat un accés directe a aquest objecte, que pot ser una consulta, un informe, una taula, etc.

Aquesta imatge mostra com s'ha fet l'accés directe del formulari Editor a l'escriptori de l'ordinador.

Aquest accés directe pot ser molt útil si sempre que obrim una base de dades utilitzem el mateix formulari per introduir les dades o la mateixa consulta per cercar uns registres determinats.