Vincular diferents taules.

Quan amb Microsoft Access 2010 vinculem dades amb taules que pertanyen a altres bases de dades, aquestes dades inicials queden en la seva ubicació original i es crea un lligam entre l'origen i la destinació final de les mateixes, de tal forma que si hi ha alguna mena de canvi en origen, aquest quedarà reflectit d'immediat en la destinació. Podríem dir que la vinculació de dades crea un lligam i dependència de la informció entre les dues ubicacions.

Per conèixer el procediment, utilitzarem un fitxer que té per nom exemple.accdb que ja ha sortit en algun capítol anterior d'aquest mòdul.

La idea és que en el fitxer esmentat, hi tinguem un parell de taules vinculades, l'origen de les mateixes està en el fitxer de treball habitual biblioteca_m3.accdb.

Així, més concretament, vincularem les taules Alumnes i Autors.

Per començar, descarreguem i obrim el fitxer exemple.rar

Com podem veure en ell hi ha un parell de taules, producte de les exportacions que s'han fet en capítols anteriors:

Per iniciar el procés de vinculació de les altres dues taues esmentades, activem les opcions de la barra d'icones corresponent que seria tal com mostra aquesta imatge:

Un cop activat el botó acceptar, ens apareix aquesta pantalla en la qual podem triar l'objecte o objectes de la base de dades original de la qual volem vincular les dades.

En el nostre cas, triem, les dues taules esmentades: Alumnes i Autors, tal com es pot veure en la següent imatge:

Acte seguit, ja veurem a la base de dades dues icones amb una petita fletxa a l'esquerra que són les dues taules vinculades:

Normalment les dades vinculades s'actualitzen soles, però en cas de necessitat, per obligar a actualitzar-se, ho podem fer amb el botó secundari del ratolí, i activant l'opció de "Administrador de taules vinculades", tal com mostra aquesta imatge:

Un cop marcada la taula o taules, amb el botó d'Acceptar, ens farà l'actualització:

Aquesta és una bona opció per alleugerir els fitxers que se'ns fan molt grans de mida, treballant amb taules vinculades, la base de dades no creix gaire doncs la informació en realitat està desada en la base de dades original.