Emprar el menú inici

Ara que ja sabem fer la part més important de la creació de la base de dades, anirem a estudiar altres aspectes que ens ajudaran a donar-li a la feina un aspecte més acabat i complet, i per començar, tractarem temes de l'entorn.

En Microsoft Access 2010 podem controlar diferents aspectes de la base de dades, alguns d'ells més formals com la icona que mostrarà el fitxer i d'altres més complexos com el tipus de menú que mostraran les diferents pantalles de treball del programa.

Fins i tot, es pot definir aquí quins objectes s'hauran d'obrir automàticament només accedir a la base de dades. Es tracta d’una opció molt interessant que convé conèixer.

Per accedir-hi,obrim la base de dades biblioteca_m3.rar que hem desat en el mòdul anterior.

Per modificar les opcions de l'inci del programa, haurem d'anar a l'opció del menú Fitxer | Opcions i després seleccionarem l'opció Base de dades actual:

Allà podrem definir una sèrie de temes interessants, com per exemple, el títol de l'aplicació, que en aquest exemple hi hem posat: Base de dades Biblioteca

I a partir de disposar d'un fitxer format ICO o bé BMP, com el que es mostra a continuació, el podrem utilitzar com a icona de l'aplicació:

Si posem la ruta d'aquest fitxer en el quadre d'icona de l'aplicació, tal com es mostra a la següent imatge:

Quan tanquem i tornem a obrir l'aplicació, podrem veure aquesta icona incorporada, tal com podem veure en la següent imatge:

I en la mateixa imatge anterior també podem veure que s'ha automatitzat l'apertura del formulari de nom Editor cada cop que s'obri el fitxer, la qual es troba a continuació de l'anterior opció:

Aquesta finestra permet fer moltes accions que afectaran a com s'obrirà el fitxer de base de dades.

Així per exemple, el primer canvi el farem sobre el títol a l'aplicació. Si per exemple volem que es digui Base de dades Biblioteca, ho podem fer situant aquesta paraules a la casella, Títol de l'aplicació, i aquest es mostrarà a la barra de títols d'Access tal com es pot veure a la imatge posterior:

A part d'aquests canvis senzills, se'n poden fer molts més a base d'explorar les demés opcions incloses en aquesta finestra del programa.

També podem que es mostri o no la barra d'estat (situada a la part inferior de la pantalla i que ens informa de dades que poden ser d'interès. I per una altra banda també podem fer que quan s'obri una base de dades aquesta mostri o no la finestra dels objectes de la base de dades (taules, consultes, formularis, informes, etc.), mitjançant l'opció Mostrar el panell de navegació:

Per una altra banda, també podem fer modificacions sobre els menús o Cinta d'opcions des d'aquesta opció del menú. La cinta d'opcions és el grup d'icones que tenim situada a la part superior de l'àrea de treball. I de la mateixa forma podrem també modificar la barra d'inici ràpid, situada a la part superior esquerra de l'aplicació, tal com es pot veure en la següent imatge:

Per modificar la cinta d'opcions, caldria fer-ho mitjançant l'opció corresponent, traspassant les opcions desitjades de la part esquerra a la dreta de la pantalla:

Igual que per modificar la barra d'inici ràpid, també hi accediríem des d'aquí i procediríem de la mateixa forma que en el cas anterior: