Privacitat de dades

Pràctiques

  • Pràctica 1: Entendre el concepte de privacitat de la informació
  • Pràctica 2: Conèixer la legislació vigent enfront la protecció de dades
  • Pràctica 3: Conèixer els drets i deures de l’usuari enfront les seves dades
  • Pràctica 4: Registrar bases de dades a organismes oficials