Crear informes personalitzats

El programa sols ens permet crear nous informes des d'una via única, que és la de l'assistent. Per això, els informes personalitzats ens aniran sortint segons les opcions que triem durant el procés de creació de l'informe, i posteriorment, els canvis els farem mitjançant l'edició, tal com s'ha vist al capítol anterior.

Atès el fet que la pantalla que ens apareix després és l'editor de textos Open Office Writer, la personalització que podrem fer-hi és molt gran, ja que dins de l'informe podem fer els canvis que ens permet el programa d'edició de textos:

Modificar l'aspecte de la lletra, fer més amples o estretes columnes i files d'informació, inserir imatges o tot tipus d'elements propis de tot el paquet ofimàtic, canviar el color de fons, etc.