La vista de disseny d’informes

Els informes es poden editar i canviar d'aspecte (editar) un cop els tenim fets.

A la següent animació es pot apreciar el canvi de diferents aspectes visuals de l'informe fets des de la finestra d'edició:


Per a visualitzar aquest contingut necessiteu el connector d'Adobe Flash.