Crear un informe automàtic

El programa Open Office Base, a diferència del Microsoft Access no té un procés de creació d'informes automàtic. També podem parlar dels formularis que tenen una doble possibilitat en la seva creació, però aquest no és el cas dels informes.

Les següents imatges mostren les pantalles incials dels formularis i dels informes i es poden apreciar les informacions abans esmentades:

Imatge inicial dels informes:Imatge inicial dels formularis: