Concepte d’informe de dades

El programa Open Office Base compta amb una eina específica per preparar la informació per tenir una sortida per impressora. És tracta dels informes.

Els informes són dissenys realitzats, igual que els formularis, a partir de taules o consultes, però en aquest cas tenint com a destinació la impressora.

Aquesta imatge és un exemple d'un informe fet amb el programa Open Office Base.