Còpia de seguretat de les bases de dades

Continguts

  • Pràctica 1: Reflexionar sobre la importància de les dades
  • Pràctica 2: Entendre el concepte de còpia de seguretat
  • Pràctica 3: Conèixer els tipus de còpia de seguretat
  • Pràctica 4: Planificar un calendari de còpia de seguretat
  • Pràctica 5: Compactar bases de dades per reduir espai i optimitzar accessos