Representar marges d’error a les gràfiques

Els marges d’error són l’expressió gràfica del nombre de possibles errors relatius a cada dada.

Mètode: seguiu els passos següents:

1.- Feu doble clic a sobre de la gràfica.

2.- Insereix | Barres d’errors a les Y.

Us sortirà aquesta finestra:

Des del subapartat ‘Categoria d’error’ escollirem el valor numèric que representarà l’error.

És interessant destacar que des de l’opció ‘Personalitzat’ li podem marcar el marge d’error en funció del contingut d’una cel·la; quan el valor d’aquesta canviï, canviarà també la representació gràfica de l’esmentat error.

Des de ‘Indicador d’error’ podrem escollir el tipus de marge d’error que volem aplicar (positiu i negatiu, positiu, negatiu).

Tot seguit us mostrem com queda la gràfica havent aplicat les opcions següents: Categoria d’error: Percentatge del 5%. Indicador d’error: Positiu i negatiu.