Mecanismes d’importació i exportació de fitxers

Pràctiques

  • Pràctica 1: Importar dades de format programari de propietat a format de programari lliure
  • Pràctica 2: Exportar dades a format text
  • Pràctica 3: Exportar dades a altres formats de programari
  • Pràctica 4: Importar i exportar gràfiques. Assistents d'importació