Manipulació de dades amb taules dinàmiques

Pràctiques

  • Pràctica 1: Emprar l’assistent per fer taules dinàmiques. Modificar l’aspecte de la taula dinàmica
  • Pràctica 2: Crear càlculs amb dades de la taula dinàmica
  • Pràctica 3: Filtrar informació de la taula dinàmica
  • Pràctica 4: Afegir variables a la taula dinàmica