Utilització de rangs de dades

Continguts

  • Pràctica 1: Emprar rangs a funcions. Canviar les cel·les que formen un rang
  • Pràctica 2: Emprar rangs entre diferents fulls