Compartir un fitxer entre diferents usuaris

Objectiu

  • Posar un determinat fitxer en xarxa per tal que el puguin fer servir d’altres persones.

Mètode

Ara posareu un determinat fitxer en xarxa per tal que el puguin fer servir d’altres persones.

Seguireu les passes següents:

1. Aneu a Revisió | Comparteix el llibre de treball.

2. A la finestra emergent, aneu a la pestanya Edició i marqueu la casella que diu ‘Permet la modificació per més d’un usuari a la vegada…….’

A la segona pestanya Opcions avançades, trobeu les opcions de configuració següents:

  • Control de canvis :

Permet desar les diferents versions del fitxer que han anat modificant els usuaris, tants dies com li digueu.

  • Actualitza els canvis :

Indica com es pot fer per veure els canvis que hagin fet els altres usuaris mentre esteu treballant sobre el mateix fitxer.

  • En cas de canvis conflictius entre usuaris :

Durant el treball sobre un mateix fitxer és possible que es produeixi un conflicte perquè més d’un usuari hagi modificat la mateixa informació. Aquesta opció us permet configurar com resoldre aquests conflictes.

En cas de produir-se el conflicte surt per pantalla la finestra següent:

En aquest exemple, un usuari havia escrit a la cel·la B1 el text ‘hdhd’, mentre que un altre havia escrit ‘HOLA’. Quin dels dos canvis és el que ha de quedar desat? Des d’aquesta finestra podeu dir si hi han de quedar els que heu fet vosaltres o bé els altres usuaris.