Canviar a format personalitzat

Objectiu

  • Personalitzar el format de les cel·les segons les possibilitats que dóna l'"EXCEL 2010".

Mètode

1. Cliqueu amb el botó dret del ratolí sobre la cel.la i seleccioneu Format de les cel.les 2. A la finestra resultant, aneu a la pestanya Nombre (o Número) 3. Dins de l’apartat Categoria seleccioneu Personalitzat 4. En el requadre central es poden veure les diferents opcions que es poden escollir.

Exemple d’alguns dels formats:

0,00 : Posa el número amb dos decimals #.##0 : Posa el número amb dos decimals i amb el punt de miler. #.##0 _€;-#.##0 _€ : Posa el número amb el punt de miler i format de moneda #.##0 €;[Vermell]-#.##0 € : Posa el número amb el punt de miler, format de moneda i si es negatiu, en vermell dd/mm/aaaa : Posa la data amb dos dígits pel dia, dos dígits pel mes i quatre per l’any. Exemple: 29/09/1996 dd-mmm-aa : Posa la data amb dos dígits per al dia, el nom del mes, i dos dígits per a l’any. Exemple 29 setembre 1996.

Aquests formats es poden personalitzar encara més.:

  • Aneu al requadre Tipus i modifiqueu el codi segons les vostres necessitats.

Per exemple, agafeu el format “dd-mmm-aa” que retorna la data d’aquesta manera: 29 setembre 1996. Ara el que voleu és que la retorni així: diumenge, 29 de setembre de 1996. Heu de modificar el codi de la següent manera: dddd"," dd "de" mmmm "de" aaaa.