Validar dades

Objectiu

  • Introduir un valor a dins d’una cel·la en funció d’uns paràmetres preestablerts per l’usuari.

Mètode

Validareu les dades d’una cel.la quan volgueu restringir el valor de la mateixa dins d’uns paràmetres preestablerts.

Per fer-ho, seguireu les passes següents:

1. Aneu a la pestanya Dades | Validació de les dades

2. A la finestra següent us situareu a la pestanya Configuració

3. Fent clic a requadre Permet trobeu les opcions que us mostra la següent imatge:

  • Nombre complet: només admet números sense decimals. A continuació us deixarà limitar-lo (més gran que…, més petit què…, entre…, no està entre…)
  • Decimal: només admet números amb decimals. A continuació us deixarà limitar-lo (més gran que…, més petit què…, entre…, no està entre…).
  • Llista: us permet crear una llista per tal que l’usuari només pugui escollir entre els elements de la llista. El resultat final és que l’usuari veurà a la cel·la on s’ha aplicat aquest tipus de validació una fletxa de menú desplegable. Així us assegureu que a dins de la cel·la només es poden posar un nombre tancat d’elements.
  • Data: per posar dates entre uns paràmetres preestablerts.
  • Hora: per posar hores entre uns paràmetres preestablerts.
  • Longitud del text: només permet escriure un text amb la mida que li indiquem. Si per exemple li dieu ‘més petit que’ 5, a la cel·la corresponent us deixarà escriure la paraula ‘Joan’ (perquè té menys de 5 dígits), però no la paraula ‘Joana’ (perquè en té 5)

  • Personalització: permet personalitzar la condició de la validació en funció d’una fórmula que podeu escriure a l’apartat Fórmula

D’altra banda, hi ha dues pestanyes més: Missatge d’entrada i Missatge d’error

  • Missatge d’entrada

Escriureu el missatge que li sortirà a l’usuari quan es posi a sobre de la cel·la que té la validació. En l’exemple següent es pot veure com a la cel·la B3 s’ha posat una validació i, a més a més, un missatge d’entrada que indica quina és la condició.

El requadre groc surt quan seleccioneu la cel·la B3 .

  • Missatge d’error

És on escriureu el missatge que li sortirà a l’usuari en cas que la dada entrada a la cel·la no compleixi la condició. A l’exemple podeu veure com surt un missatge perquè s’ha intentat entrar una edat inferior als 10 anys.