Modificar propietats de gràfiques 3D

La gran majoria de propietats de les gràfiques 3D són les mateixes que les gràfiques 2D; tot i això n´hi ha algunes que canvien. Vegeu-les a continuació.

Mètode

Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i del menú contextual seleccioneu l’opció ‘Gir 3D’. Sortirà aquesta finestra:

A partir d’aquí podeu escollir fer modificacions sobre el grau d’elevació i el de gir.

El gràfic s’anirà modificant quan feu els canvis i així comprovareu com queda.