Representar gràfiques 3D

Una gràfica 3D és una gràfica en 3 dimensions, per tant podeu veure la seva alçada, amplada i profunditat.

Mètode

Molts dels tipus de gràfiques que heu vist tenen la seva equivalència en 3D. A l’hora de crear una gràfica o de modificar-la podeu escollir qualsevol dels models 3D que us ofereix l’"Excel".

A partir d’aquí treballareu de la mateixa forma que ho heu fet a l’hora de crear una gràfica en 2D.

Finalment, la vostra gràfica quedarà així: