Personalitzar estils i models de gràfiques

Mètode

Feu clic amb el botó dret del ratolí a sobre de la gràfica i en el menú contextual que surt escollireu l’opció ‘Canvia el tipus de gràfic’.

A la finestra resultant podeu escollir els models personalitzats definits per l’usuari o els que ja venen per defecte.

Podeu crear els nostres tipus personalitzats desant-los com a platilla: Eines dels gràfics | Disseny | Tipus | Desa-ho com a plantilla . En aquest cas, s’ha creat un tipus al que anomenareu ‘tendencia’.

A partir d’ara, si ho desitgeu, totes les noves gràfiques que feu poden tenir aquest mateix aspecte triant-la a ‘Administra les plantilles’.