Generar gràfiques dinàmiques
A partir de la taula ja creada podem generar gràfiques que es modificaran en funció de les dades de la taula dinàmica. Per aconseguir-ho seleccionarem qualsevol cel·la de la taula i farem clic al botó ‘Auxiliar de gràfics’ de la barra d’eines ‘Taula dinàmica’.


El resultat és que es genera una gràfica en un altre full.

Val a dir que totes les opcions que fins ara hem vist referents a les gràfiques es poden aplicar en aquest cas.

Tot i això, com a novetat, el tipus de gràfica dinàmica presenta alguna particularitat. Ho veurem a la imatge següent:


Hi ha un apartat anomenat ‘Arrossega els camps de la pàgina cap aquí’. Per poder arrossegar-los hem de tenir activa la barra d’eines ‘Taula dinàmica’. Des d’allà farem clic al botó ‘Mostra la llista de camps’.


Un cop ens apareix la finestra amb la llista de camps ja estarem en disposició d’arrossegar-los.

D’altra banda, els menús desplegables que apareixen serveixen per filtrar les dades a la gràfica.Pel que fa als camps que no són menús desplegables, com per exemple ‘Mitjana d´Edat’, podem fer doble clic a sobre per tal de modificar la seva configuració.