Filtrar informació de la taula dinàmica
La mateixa taula dinàmica ens proporciona mecanismes per tal de poder filtrar la informació. Aquests mecanismes són els símbols del menú desplegable.


Si fem clic a sobre de qualsevol d’ells ens sortiran les opcions per poder fer els filtres. En l’exemple que tenim, si fem clic a sobre del desplegable del camp ‘sexe’ ens surten aquestes opcions:


En funció de les opcions que marquem ens sortiran les dades de les dones (D), dels homes (H) o de tots dos (Mostra-ho tot).

Aquest és l’aspecte de la nostra taula dinàmica, un cop hem fet el filtre i li hem deixat només les dones (D).