Crear càlculs amb dades de la taula dinàmica
Tal i com hem explicat anteriorment, al camp que hem posat a l’apartat ‘Dades’ s´hi pot operar matemàticament.

Un cop la taula dinàmica ja està feta, una forma de fer això és tornant a entrar a l’assistent de taules dinàmiques. Per això seguirem els passos següents:

1.- Seleccionarem qualsevol de les cel·les que formen part de la taula dinàmica.

2.- Des de la barra d’eines ‘Taula dinàmica’ farem clic al botó ‘Taula dinàmica’. En el menú que es desplegarà seleccionarem l’opció ‘Auxiliar de taules dinàmiques’.


Per tal d’optar a qualsevol de les operacions matemàtiques que ens ofereix l’"Excel" li hem de fer doble clic a sobre del nom del camp, després d’haver-lo arrossegat cap a l’àrea. Tot seguit sortirà una finestra com aquesta: