Emprar l’assistent per fer taules dinàmiques
Objectiu: fer servir l’ajuda (assistent) que ens proporciona l’"Excel" per tal de crear una taula dinàmica.

Nota!: Abans de crear una taula dinàmica hem de disposar d’unes dades com les que a continuació mostrem.


Mètode:

1.- Seleccionarem qualsevol de les cel·les que formen les nostres dades.

2.- Dades | Informe de taula dinàmica i de gràfic dinàmic.

3.- Seguirem els passos de l’assistent.

4.- Al pas 1 de l’assistent ens demana ‘On es troben les dades que voleu analitzar’ i ‘quin tipus d’informe voleu crear’ (en el nostre cas li marcarem l’opció ‘Taula dinàmica’).


5.- Després de dir-li on es troben les nostres dades ens demana quines són. La finestra del pas 2 de l’assistent variarà en funció d’on estiguin les nostres dades. Si en el pas 1 li hem dit que era una ‘llista o base de dades de "Microsoft Office Excel"’ en sortirà aquesta finestra en el pas 2.


Des del botó ‘Navega’ podem seleccionar rangs de cel·les que es troben a d’altres fulls de càlcul.

6.- L’últim pas de l’assistent ens demana on voldrem posar la taula dinàmica.


Però encara no hem acabat de crear-la, ja que falta dir-li com volem distribuir els camps a dins de la taula dinàmica. Això ho farem fent clic al botó ‘Presentació’. Un cop aquí, es tracta d’arrossegar els camps de la dreta cap a les posicions de l’esquerra.


Pel que fa al camp que arrossegarem cap a l’apartat ‘Dades’ cal que sabeu que li podem fer una operació matemàtica. En l’exemple que mostrem li volem fer la mitjana. Per tal d’optar a qualsevol de les operacions matemàtiques que ens ofereix l’"Excel", li hem de fer doble clic a sobre del nom del camp, després d’haver-lo arrossegat cap a l’àrea. Tot seguit sortirà una finestra com aquesta:


Ara sí que podem fer clic al botó ‘Final’ per tal de sortir de l’assistent i veure l’aspecte final que tindrà la nostra taula dinàmica.